(BVBNĐ-21/5/2013) Căn cứ nội dung qyết định số 111/QĐ-BYT ngày 11/01/2013 về việc "Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở" Giám đốc bệnh viện đã thành lập Hội đồng Đạo đức bệnh viện. Nhiệm vụ của HĐĐĐ là phê quyệt các đề cương, giám sát các hoạt động nghiên cứu khoa học thực hiện tại bệnh viện. Chủ tịch HĐĐĐ là PGS.TS. Nguyễn Trần Chính, nguyên Giám đốc bệnh viện, nguyên Chủ nhiệm bộ môn nhiễm - Đại học Y dược TPHCM hiện là Cô vấn chuyên môn BVBNĐ. Được biết trước đây BVBNĐ có Hội đồng Khoa học kỹ thuật và Đạo đức phụ trách cả hai công tác nghiên cứu khoa học và chuyên môn kỹ thuật của BVBNĐ.

Danh sách các thành viên HĐĐĐ gồm:

Stt Họ tên Nhiệm vụ
1 PGS.TS Nguyễn Trần Chính Chủ tịch 
2 ThS Lâm Minh Yến Phó Chủ tịch
3 ThS Võ Minh Quang Ủy viên/Thư ký
4 TS Lê Mạnh Hùng Ủy viên
5 TS Phạm Thị Lệ Hoa Ủy viên
6 TS Hồ Đặng Trung Nghĩa Ủy viên
7 PGS.TS. Đông Thị Hoài Tâm Ủy viên
8 BSCK2 Nguyễn Hữu Chí Ủy viên
9 TS Hà Vinh Ủy viên
10 BSCK1 Nguyễn Ngọc Vinh Ủy viên
11 CN Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Ủy viên

MQ