(BVBNĐ-13/01/2012) Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa có công văn số 132/SYT-NVY ngày 10/01/2012 chấp thuận Tài liệu "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan siêu vi" là cơ sở chuyên môn và pháp lý được áp dụng trong công tác chẩn đoán, điều trị và thực hành y khoa tại các cơ sở y tế của thành phố có đủ điều kiện thực hiện và được thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định. Hiệu lực áp dụng kể từ ngày 02/11/2011.