(BVBNĐ-16/12/2011) Trong chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Đại học Oxford - Anh quốc, trong thời gian qua đã có nhiều nghiên cứu dịch tễ, lâm sàng và điều trị về bệnh sốt xuất huyết Dengue. Ngày 07/12/2011, BS Bridget Wills đã có báo cáo trong Chương trình sinh hoạt khoa học bệnh viện về các kết quả nghiên cứu sốt xuất huyết Dengue trong thời gian qua. Buổi báo cáo đã có nhiều tham luận do các chuyên gia về sốt xuất Dengue người lớn, trẻ em của Bệnh viện và Bộ môn Nhiễm - Đại học Y dược TPHCM. (tải bài báo cáo)

Thứ Tư ngày 21/12/2011, Bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ với báo cáo của GS Jeremy Farrar - Giám đốc Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học OXford về "Bệnh lây từđộng vật sang người".