(BVBNĐ-11/01/2010) Theo chương trình sinh hoạt khoa học định kỳ hàng tuần, kỳ đầu tiên năm 2010 sẽ có báo cáo về "Cập nhật nhật đoán và điều trị bệnh viêm gan siêu vi B" do báo cáo viên là Phó chủ nhiệm Bộ môn Nhiễm - ĐH Y dược TP.HCM BSCK2 Nguyễn Hữu Chí trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học được tổ chức tại Hội trường lớn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới từ 9g30 thứ Tư ngày 13/01/2010.