Số TT

Tên kỹ thuật mới

Khoa

Người đăng ký

Mã số

1

Kỹ thuật Real-time RT-PCR phát hiện virus influenza A/H1N1/2009

KXN

TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu

09/01/KTM-CLS

2

Xét nghiệm troponin I dùng phương pháp CMIA trên máy Architect (Abbott)

KXN

BS Bùi Thị Mai

09/02/KTM-CLS

3

Xét nghiệm CK-MB

KXN

CNXN Lê Thị Cúc, CNXN Thái Dương

09/03/KTM-CLS

4

Xét nghiệm HbA1C

KXN

CNXN Lê Thị Cúc, CNXN Thái Dương

09/04/KTM-CLS

5

Xét nghiệm đo NH3 trong máu

KXN

CNXN Lê Thị Cúc, CNXN Thái Dương

09/05/KTM-CLS

6

Xét nghiệm đo bircarbonate trong máu

KXN

CNXN Lê Thị Cúc, CNXN Thái Dương

09/06/KTM-CLS

7

Lựa chọn phác đồ điều trị VGSVB mạn dựa vào kết quả giải trình tự gen kháng thuốc

KHTH

ThS Võ Minh Quang, BS Lê Thanh Phuông, BS Lâm Thanh Bình, ThS Phạm Thị Thu Hà

09/07/KTM-LS

8

Đánh giá đáp ứng điều trị ARV ở bệnh nhân HIV/AIDS bằng theo dõi tải lượng virus HIV định kỳ

PKHTH

ThS Võ Minh Quang, BS Nguyễn Thành Dũng

09/08/KTM-LS

9

Sử dụng Zanamivir cho bệnh nhân cúm nặng

Nhiễm D

BS Nguyễn Thanh Trường

09/09/KTM-LS

10

Dùng liều cao Ritonavir (400mg x 2 lần/ngày) trong phác đồ ARV bậc 2 ở bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị lao có Rifamycine

P.KHTH, PKNT

ThS Võ Minh Quang, BS Võ Xuân Huy, PKNT

09/10/KTM-LS

11

Sử dụng máy đo tim thai cầm tay theo dõi thai phụ mắc cúm A/H1N1/2009

Nhiễm D

ĐD Kim Lan

09/11/KTM-LS

12

Đặt catheter tĩnh mạch cổ và đùi dưới hướng dẫn của siêu âm trên bệnh nhân SXH nặng

CCNL, CĐT

TS Lê Thị Thu Thảo

09/12/KTM-LS