(BVBNĐ-16/6/2017) Nghiên cứu đã hoàn thành và đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine online. Kết quả nghiên cứu cho thấy Amphotericin có hiệu quả  về đáp ứng lâm sàng và tỉ lệ sử vong trong 6 tháng đầu tốt hơn hơn so với itraconazole. Xem chi tiết tại đây.

M.Q.