Ngày 01/7/2009, Bộ y tế đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BYT công bố danh mục thuốc không kê đơn với mục đích đảm bảo an toàn cho người sử dụng thuốc đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh có thể mua thuốc tự điều trị các bệnh nhẹ và triệu chứng thông thường.

Go to top