Về chế độ dinh dưỡng, có khoảng 57,2% dân số trưởng thành ăn thiếu rau quả so với khuyến cáo của WHO (400g/ngày) và tỷ lệ này tuy có cải thiện so với năm 2010 nhưng vẫn còn ở mức cao.

Về hoạt động thể lực, gần 1/3 dân số thiếu hoạt động thể lực so với khuyến cáo của WHO (có hoạt động thể lực cường độ trung bình ít nhất 150 phút/tuần hoặc tương đương). Bên cạnh đó, 15,6% số người dân Việt Nam hiện đang bị thừa cân béo phì và tỷ lệ này lại đang có xu hướng tăng nhanh theo thời gian. 

Tình hình phát hiện và quản lý người mắc bệnh không lây nhiễm hiện nay còn là một bài toán khó đối với ngành y tế. Chỉ có 43,1% số người mắc tăng huyết áp và 31,1% số người tăng đường huyết từng được phát hiện bệnh; 13,6% số người mắc tăng huyết áp và 28,9% số người tăng đường huyết được quản lý tại các cơ sở y tế. 

M.Q. Theo BYT