Sofosbuvir được FDA công nhận vào năm 2013, trong khi đó velpatasvir là một loại thuốc mới. Các dạng thuốc kết hợp được chỉ định cho những bệnh nhân viêm gan siêu vi C mạn tính có hay không có xơ gan. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân có tình trạng xơ gan trung bình đến nặng được khuyến cáo nên phối hợp các loại thuốc mới với ribavirin.

Sofosbuvir/velpatasvir không được chỉ định sử dụng đồng thời interferon và tỉ lệ chữa khỏi (đạt SVR) là 90% sau 12 tuần điều trị. Hiện nay giá thuốc điều trị khoảng 74.760 USD cho 12 tuần điều trị.

Cơ sở để FDA chấp thuận thuốc này là dựa vào 4 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng về đánh giá an toàn và hiệu quả sofosbuvir/velpatasvir. Kết quả cho thấy sofosbuvir/velpatasvir an toàn và hiệu quả. Với 3 nghiên cứu ở 1.558 bệnh nhân HCV người không có xơ gan hoặc xơ gan chỉ nhẹ cho thấy 95%-99% bệnh nhân không phát hiện được virus trong máu sau 12 tuần điều trị.Trong nghiên cứu  thứ tư ở 87 bệnh nhân viêm gan C có mức độ xơ gan trung bình đến nặng uống  sofosbuvir/velpatasvir phối hợp với ribavirin có kết quả xét nghiệm HCVRNA không phát hiện được virus trong máu đạt tỉ lệ 94%. Tác dụng phụ gặp nhiều nhất ở các bệnh nhân tham gia nghiên cứu là nhức đầu và mệt mỏi.

M.Q.