Cho đến nay, các nghiên cứu về bệnh do Zika virus cho thấy đường lây truyền bệnh phổ biến nhất là do muỗi. Tuy nhiên, virus cũng có thể lây truyền qua đường tình dục (từ nam sang nữ, nữ sang nam và người nam đến nam qua quan hệ tình dục đồng tính). RNA của Zika virus đã được phát hiện trong tinh dịch và dịch tiết âm đạo. Gần đây, đã có báo cáo một trường hợp một đàn ông 45 tuổi, người Anh đã du lịch đến Brazil, nhiễm bệnh và đã mang virus Zika trong các mẫu tinh dịch cho đến 92 ngày sau khi bắt đầu các triệu chứng. Báo cáo trước đây cũng cho biết một người đàn ông đã đến thăm Haiti, nhiễm bệnh và virus Zika đã liên tục được xác định trong tinh dịch cho đến ngày thứ 188 sau khi khởi phát triệu chứng. Một báo cáo tiếp theo từ Ý ghi Zika RNA được liên tục được xác định trong tinh dịch cho đến ngày 181 tại một khách du lịch có triệu chứng trở về từ Haiti. 

Xem thêm tại đây

M.Q. tổng hợp từ Medscape