Ngày 08/08/2018, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tổ chức buổi Lễ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018.
Tại buổi lễ sơ kết, các khoa phòng đã báo cáo những thành tích đạt được và những tồn tại cần khắc phục cùng với những định hướng, kế hoạch cho 6 tháng cuối năm tiếp theo.
Cũng tại buổi lễ, bệnh viện đã tiến hành trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích đạt được trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018:

  Bằng khen của UBND TPHCM trao tặng cho:
  Bệnh viện đã có thành tích trong công tác chăm lo, phục vụ Tết Mậu tuất 2018
  Bệnh viện và 21 khoa, phòng được công nhận "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2017

 

  9 tập thể khoa, phòng và 18 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2016,2017)
Bằng khen của Sở Y tế TPHCM tặng cho 64 cán bộ viên chức được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017.
  Bệnh viện cũng đã tặng giấy khen cho 2 tập thể: Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Khoa Nhiễm Việt Anh và 2 cá nhân: ThS. Nguyễn Hữu Hiền (Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn) và chị Trương Thanh Thúy (Khoa Nhiễm D) đã có những thành tích tốt trong 6 tháng đầu năm 2018 .
Ngoài ra,sau buổi lễ sơ kết là buổi đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy với với cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.