Bắt đầu kể từ ngày 01/08/2018 Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới triển khai dịch vụ đăng ký khám chữa bệnh tổng quát Nội - Nhi - Nhiễm qua tổng đài (028)1080 và tổng đài CSKH 19007297