(BVBNĐ-10/7/2018) Sau nhiều phiên họp kéo dài từ năm 2017 đến nay, Hội đồng thuốc và điều trị BVBNĐ đã phát hành tài liệu chuyên môn "Sổ tay hướng dẫn sử dụng kháng sinh" lưu hành nội bộ áp dụng trong công tác điều trị các bệnh nhiễm trùng tại bệnh viện. BVBNĐ là bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm tuyến cuối nên thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân bị nhiễm trùng năng như nhiễm trùng huyết, viêm màng não, viêm phổi, ... một số trường hợp bệnh năng đã đề kháng nhiều kháng sinh cần phải có một chiến lược kháng sinh phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất, hạn chế kháng thuốc và tiết kiệm chi phí. 

Tài liệu này được lưu hành nội bộ và thường xuyên được cập nhật định kỳ dựa vào tình hình bệnh, kết quả nuôi cấy vi khuẩn và đề kháng kháng sinh do Khoa xét nghiệm báo cáo, tình hình thuốc kháng sinh và chi phí điều trị hàng năm.

M.Q.