(BVBNĐ-05/6/2018) Nhằm đẩy mạnh công tác cấp cứu trong chuyên ngành truyền nhiễm và củng cố công tác cấp cứu nội viện, ngoại viện, ngày 04/6 BVBNĐ đã khánh thành khoa cấp cứu của bệnh viện. Khoa cấp cứu được hình thành từ bộ phận cấp cứu của khoa khám bệnh và một phần nhân sự, trang thiết bị y tế từ các khoa Cấp cứu hồi sức tích cực chông độc người lớn, trẻ em.

M.Q.