(BVBNĐ-29/12/2017) Sáng nay, tại hội trường bệnh viện đã tổ chức thành công hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017. Trong hội nghị TS.BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu đã báo cáo tình hình hoạt động của bệnh viện trong năm và những khó khăn thử thách trong giai đoạn tới - giai đoạn bệnh viện tự chủ hoạt động hoàn toàn. 

Hội nghị cũng đã tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh, cải tiến chất lượng trong năm của bệnh viện. Trong hội nghị này, đại diện các khoa/phòng cũng đã thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện năm 2018.

M.Q.