Giải Nhất: đơn nam & đôi nam
Giải Nhì: đồng đội nam
Giải Ba: đơn nữ & đôi nam nữ

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và sân bóng rổ

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và sân bóng rổ

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em và trong nhà