(BVBNĐ-04/7/2017) Nhóm Kết nối Khoa học với Cộng Đồng (public engagement) của đơn vị OUCRU hợp tác cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã tổ chức một chuỗi các khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp cho nhân viên y tế ở 3 khoa HSCC người lớn, HSCC trẻ em và khoa nhiễm Việt Anh với mục đích cải thiện kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân, thân nhân và đồng nghiệp. Nhóm đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp giáo dục tích cực nhằm khuyến khích người tham gia chủ động và thực hành các kỹ năng. Nhóm còn tạo ra sự đa dạng trong đào tạo bằng việc áp dụng phương pháp KỊCH ỨNG TÁC.

Kịch Ứng Tác mở ra cơ hội để nhân viên y tế Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới tham gia để thực hành kỹ năng giao tiếp trị liệu, với phương pháp kịch ứng tác tạo điều kiện cho người tham gia được Thấu Cảm một cách Chủ Động với những nỗi lo lắng của bệnh nhân, thân nhân và được thực hành kỹ năng giải thích thông tin bệnh và cách thông báo tin xấu cho người nhà bệnh nhân.

Kịch được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2017 với sự tham gia của 64 bác sĩ và điều dưỡng tại hội trường Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.

Pham Ngoc Thanh M.D
Psychology Advisor
Public Engagement Team
Oxford University Clinical Research Unit