(BVBNĐ-15/6/2017) hôm nay và ngày mai (15, 16/6/2017) BVBNĐ phối hợp với Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford Anh Quốc (OUCRU) tổ chức các buổi sinh hoạt diễn đàn về kỹ năng giao tiếp của nhân viên y tế đang công tác tạii các khoa hồi sức tích cực của bệnh viện. Hoạt động này nằm trong tiểu dự án kết nối cộng đồng (public engagement) thuộc dự án hợp tác Nghiên cứu các bệnh nhiễm quan trọng đối với cộng đồng 2010 - 2020 của BVBNĐ và OUCRU.