(BVBNĐ-30/3/2017) Nhằm mục đích nâng cao chẩn lượng chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là những loại bệnh cần kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cao BVBNĐ đã tiếp nhận và bắt đầu thực hiện kỹ thuật CT scan tại khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện. Từ nay người bệnh có chỉ định chụp CT scan sẽ được thực hiện tại bệnh viện mà không chuyển đến các cơ sở y tế khác.