(BVBNĐ-23/3/2017) Nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ điều dưỡng viên bệnh viện và từng bước xây dựng đội ngũ điều dưỡng đạt chuẩn trình độ theo quy định, ngày 20/3/2017 BVBNĐ đã phối hợp Trường Cao Đẳng Viễn Đông khai giảng lớp Đào tạo Cao đẳng điều dưỡng với phương thức đào tạo tại chỗ cho gần 60 điều dưỡng trung cấp đang làm việc tại bệnh viện. Chương trình đào tạo kéo dài  liên tục 1 năm.

M.Q. và T.H.