(BVBNĐ-08/01/2014) Hưởng ứng phong trào tình nguyện, hôm nay Ban Giám đốc và cán bộ viên chức BVBNĐ, nhân viên Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford (OUCRU) và học viên, sinh viên các trường đại học đang thực tập tại BVBNĐ đã tham gia hiến máu nhân đạo tại bệnh viện. Tổng cộng có 146 người tham gia thu được 174 đơn vị máu. Số máu hiến được trong lần này sẽ được sử dụng cho bệnh nhân có nhu cầu tại các cơ sở y tế tại TPHCM.

Hoạt động nhân đạo này rất cần thiết, đặc biệt trong thời điểm gần Tết cổ truyền là khoảng thời gian khan hiếm nguồn máu cung cấp cho người bệnh.

M.Q, H.Đ

Go to top