Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
(BVBNĐ-27/9/2017) Sáng nay, lúc 8h30 ngày 27/9/2017 Công đoàn BVBNĐ tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ XVII (2013-2017) và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ XVIII (2017-2022). Đại hội đã bầu BCHCĐ nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 7 đồng chí: 
     1. Võ Xuân Huy
     2. Nguyễn Văn Quốc Hùng
     3. Nguyễn Kim Phượng
     4. Nguyễn Hữu Hiền
     5. Lư Lan Vi
     6. Nguyễn Thị Huyền Trang
     7. Lê Thị Bích Huyền

Đại hội cũng đã bầu đại biểu tham dự đại học công đoàn ngành Y tế, gồm 4 đồng chí
     1. Võ Xuân Huy
     2. Nguyễn Văn Quốc Hùng
     3. Nguyễn Hữu Hiền
     4. Lê Thị Bích Huyền

Võ Xuân Huy

Đoàn đại biểu dự Đại hội Ban chấp hành Công đoàn ngành