(BVBNĐ-13/6/2017) Theo thông lệ hàng năm, đầu hè Công Đoàn BVBNĐ sẽ tổ chức nghĩ dưỡng hàng năm cho CBVC bệnh viện. Năm nay, địa điểm là Mũi Né - Phan Thiết Bình Thuận. Kỳ nghĩ dưỡng năm 2017 được chia làm 3 đợt 10-11; 17-18 và 24-25 tháng 6 năm 2017.

 

 

M.Q.