(BVBNĐ-09/6/2017) Ngày 31/3 BVBNĐ đã tổ chức Đại hội Cựu chiến Binh nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành cho nhiệm kỳ mới.

M.Q.

 

 

 

 

Go to top