(18/12/2009) Theo kết quả phân loại, xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc của SYT TP.HCM năm 2009, Đoàn thanh niên BVBNĐ được xếp hạng 8. Hạng nhất là BV Phụ sản Từ Dũ

Go to top