(BVBNĐ-21/6/2017) Chiều ngày 21/6/2017 Chi bộ 1 gồm 14 đảng viên đang công tác tại các phòng Chỉ đạo tuyến, QLCL, CNTT, TCCB đã tổ chức đại hội chi bộ. Kết quả bầu ban chấp hành chi bộ gồm các đồng chí sau:

     1. BSCK2. Võ Xuân Huy - Bi thư chi bộ

     2. CN. Nguyễn Văn Quốc Hùng - Phó bí thư

     3. CN. Lê Thị Thu Hương - Chi ủy viên

(BVBNĐ-22/6/2017) Chiều ngày 22/6/2017 Chi bộ 2 các đảng viên đang công tác tại các khoa lâm sàng  đã tổ chức đại hội chi bộ. Kết quả bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 03 đồng chí:

1. Nguyễn Lê Như Tùng, Bí thư Chi bộ.
2. Lư Lan Vi, Phó Bí thư Chi bộ.
3. Lê Thị Kim Ngọc, Chi ủy viên.

(BVBNĐ-23/6/2017) Chiều ngày 23/6/2017 Chi bộ 3 các đảng viên đang công tác tại các khoa lâm sàng  đã tổ chức đại hội chi bộ. Kết quả bầu ban chấp hành chi bộ gồm các đồng chí sau:

     1. BSCK2. Nguyễn Quốc Dũng - Bi thư chi bộ

     2. BSCK1. Ngô Chí Nguyện - Phó bí thư

     3. BSCK2, Lê Thanh Phuông - Chi ủy viên

(BVBNĐ-27/6/2017) Chiều ngày 27/6/2017 Chi bộ 6 các đảng viên đang công tác tại các khoa lâm sàng  đã tổ chức đại hội chi bộ. Kết quả bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 03 đồng chí:

        1. Đinh Nguyễn Huy Mẫn, Bí thư Chi bộ.
        2. Huỳnh Phương Thảo, Phó Bí thư Chi bộ.
        3. Đỗ Minh Trung, Chi ủy viên.

 

(BVBNĐ-27/6/2017) Chiều ngày 27/6/2017 Chi bộ 5 các đảng viên đang công tác tại các khoa lâm sàng  đã tổ chức đại hội chi bộ. Kết quả bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 03 đồng chí:

1. Nguyễn Thanh Trường, Bí thư Chi bộ.
2. Huỳnh Trung Triệu, Phó Bí thư Chi bộ.
       3. Nguyễn Thị lệ Hồng, Chi ủy viên.

 

 

 

 

 

Go to top