Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2018 Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018) và trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2018. Đồng chí Trần Văn Hậu Đảng viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trong đợt trao tặng.

N.V.Q.H