Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ BV Bệnh Nhiệt đới đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Diệp Thị Hoàng Nga.