(BVBNĐ-09/10/2017) Trong phiên họp chi bộ vào ngày 09/10/2017, Bí thư Chi bộ 1 - Đảng bộ BVBNĐ Đ/c Võ Xuân Huy đã trao quyết định chuyển đảng chính thức cho 2 đảng viên dự bị đã hoàn thành thời hạn 1 năm thử thách là Đ/c Nguyễn Phúc Hậu - Trưởng phòng CNTT và Đ/C Nguyễn Thị Mỹ Ngọc - Chuyên viên phòng QLCL.

M.Q.