(BVBNĐ-27/6/2017) Chiều ngày 27/6/2017 Chi bộ 5 các đảng viên đang công tác tại các khoa lâm sàng  đã tổ chức đại hội chi bộ. Kết quả bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 03 đồng chí:

1. Nguyễn Thanh Trường, Bí thư Chi bộ.
2. Huỳnh Trung Triệu, Phó Bí thư Chi bộ.
       3. Nguyễn Thị lệ Hồng, Chi ủy viên.