(BVBNĐ-27/6/2017) Chiều ngày 27/6/2017 Chi bộ 6 các đảng viên đang công tác tại các khoa lâm sàng  đã tổ chức đại hội chi bộ. Kết quả bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 03 đồng chí:

        1. Đinh Nguyễn Huy Mẫn, Bí thư Chi bộ.
        2. Huỳnh Phương Thảo, Phó Bí thư Chi bộ.
        3. Đỗ Minh Trung, Chi ủy viên.