(BVBNĐ-22/6/2017) Chiều ngày 22/6/2017 Chi bộ 2 các đảng viên đang công tác tại các khoa lâm sàng  đã tổ chức đại hội chi bộ. Kết quả bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 03 đồng chí:

1. Nguyễn Lê Như Tùng, Bí thư Chi bộ.
2. Lư Lan Vi, Phó Bí thư Chi bộ.
3. Lê Thị Kim Ngọc, Chi ủy viên.