(BVBNĐ-21/6/2017) Chiều ngày 21/6/2017 Chi bộ 1 gồm 14 đảng viên đang công tác tại các phòng Chỉ đạo tuyến, QLCL, CNTT, TCCB đã tổ chức đại hội chi bộ. Kết quả bầu ban chấp hành chi bộ gồm các đồng chí sau:

     1. BSCK2. Võ Xuân Huy - Bi thư chi bộ

     2. CN. Nguyễn Văn Quốc Hùng - Phó bí thư

     3. CN. Lê Thị Thu Hương - Chi ủy viên