Vị trí của Bạn: Trang chính

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014

(BVBNĐ-21/11/2014) Thực hiện kế hoạch kiểm tra bệnh viện cuối năm của Bộ Y tế và...

Cập nhật tình hình bệnh Ebola đến ngày 19/11/2014

(BYT-21/11/2014) Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi ...

Tập huấn "GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CHỐNG BỆNH NHIỄM VIRUS EBOLA"

Thứ ba, 19 Tháng tám 2014

(BVBNĐ - 19/8/2014) Được sự đồng ý và chỉ đạo của ...

Xem thêm