Vị trí của Bạn: Trang chính

Thông báo kết quả thi sơ tuyển điều dưỡng 2014

(BVBNĐ-24-09-2104) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trân trọng thông báo "Kết qu...

Cập nhật tình hình bệnh Ebola đến ngày 31/8/2014

(BVBNĐ-09/9/2014) Tính đến ngày 31/8/2014 đã có 3.707 người được báo cáo nhiễm v...

Tập huấn "GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CHỐNG BỆNH NHIỄM VIRUS EBOLA"

Thứ ba, 19 Tháng tám 2014

(BVBNĐ - 19/8/2014) Được sự đồng ý và chỉ đạo của ...

Xem thêm