Vị trí của Bạn: Trang chính

Bệnh bệnh dịch ho gà tại xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

(BVBNĐ-19/8/2016) Qua kết quả điều tra dịch tễ của BYT từ ngày 22/7/2016- 11/8/2...

Hướng dẫn GS & PC bệnh do vi rút Zika(thay QĐ 363)

Quyết định số 3792/QD-BYT, ngày 25/07/2016 của Bộ trưởng BYT về "Hướng dẫn GS &a...